Piramidewoningen in Schiedam

Ontwikkeling

Vanaf het moment dat de gemeenteraad in Schiedam een positief besluit nam ten aanzien van de bouw van 16 piramidewoningen aan het Faassenplein in Schiedam moesten allerlei zaken worden geregeld, ervan uitgaande dat er in 1988/89 kon worden gebouwd.
Binnen de Stichting Piramidewoningen Schiedam werd een bouwgroep geformeerd, er moest nu het project steeds meer vorm ging krijgen veel worden uitgezocht. Diverse bouwbeurzen werden bezocht. In overleg met de architekt, Ben van Dop, werd iedere potentiŽle piramidebewoner aangespoord om de indeling van de piramide vorm te gaan geven, zodat tijdig bouwtekeningen konden worden gemaakt en bouwkundig aangepast waar dit noodzakelijk was.
Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moest worden aangetoond hoe het energiegebruik voor ruimteverwarming en het electriciteitsgebruik van de piramidewoning zou zijn. Hiervoor is een energierapport geproduceerd door een bouwkunde student in Delft.
Gemiddeld zou een piramide (zonder aanbouw) rond de 1100 m2 gas verbruiken, inclusief warm tapwater en kookgas. Doel van het project was om het hele project zelfstandig op te zetten en te begeleiden, waarbij van de kennis van de architect, een van de potentiŽle bewoners, gebruik werd gemaakt. Tevens was de opzet om zoveel mogelijk zelf uit te voeren en te bouwen om de kosten van een piramidewoning zo laag mogelijk te houden.

In vergaderingen werden discussies gevoerd ten aanzien van de te gebruiken materialen voor het casco waarbij de milieu-aspecten niet werden vergeten. Er is getracht zo milieuvriendelijk te bouwen met natuurlijke materialen tegen een aanvaardbare prijs.
Voor het heien is onder andere gebruik gemaakt van houten palen.

De uiteindelijk vorm van het project is in overleg met een stedebouwkundige van de gemeente Schiedam tot stand gekomen, ťťn en ander in overleg met de afdeling grondzaken in verband met de grootte van de totale hoeveelheid uit te geven grond.
Hierbij moesten een aantal problemen worden opgelost ten aanzien van de aanleg van fietspaden welke door en langs het project kwamen te liggen, de verdere indeling van het project in zoveel mogelijk gelijke kavels, wat gezien de vorm van het project deels is gelukt.
Toen op zoek naar een voor ons geschikte aannemer. Een aannemer die terwijl hij zelf bouwt een groep zelfbouwers om zich heen moet velen die tegelijkertijd ook zelf meebouwen om het betaalbaar te houden. Een aannemer die ervaring had met houtskeletbouw. Een aannemer die in een experiment zijn nek wilde uitsteken.
Zo'n aannemer hebben wij gevonden.