Piramidewoningen in Schiedam

Bouwen piramidewoningen

Na het bouwrijp maken van de bouwlocatie ging op 22 oktober 1990 de eerste officiŽle paal de grond in. Vanaf dat moment begon voor de toekomstige piramidebewoners het echte werk. Afhankelijk van wat men met de aannemer had afgesproken ten aanzien van de zelf uit te voeren werkzaamheden moest er worden meegewerkt volgens een vooraf aangegeven planning welke in overleg met de aannemer was vastgesteld. Tijdens de bouw van de piramidecasco's waren de bewoners in de weer met het plaatsen van doorvoeren voor leidingen in de bekisting, het aanleggen van rioleringen, afvoeren etc.
Nadat het skelet was geplaatst waren bewoners bezig de verdiepingsvloeren te plaatsen. Naarmate het casco verder vorm kreeg konden de bewoners meer voorzieningen aanbrengen. Dit steeds in goed overleg met de aannemer. Tevens was er tussen aannemer en bouwcommissie wekelijks overleg in verband met de uit te voeren werkzaamheden en de voorzieningen die bewoners moesten treffen om de voortgang van het project te waarborgen. Na oplevering van de piramidecasco's begon voor de bewoners de volgende fase, het afbouwen van het casco.
Er ontstond een enorme bedrijvigheid. Er werd volop gemetseld, getimmerd, leidingen gelegd dat het een lieve lust was. Ieder vrij uur werd benut. Bewoners hadden jarenlang verlofuren gespaard om langere tijd vrij te kunnen zijn om hun huis af te kunnen bouwen.
Het merendeel van de bewoners heeft het casco zelf afgebouwd, waarbij onderling dat waar nodig elkaar de helpende hand werd geboden. De al aanwezige onderlinge band werd hierdoor versterkt.

Het realiseren van een droom is met het bouwen werkelijkheid geworden. Het bleek geen simpele affaire te zijn. Maar door de inspanning van de bewoners zelf, de begeleidende architect Ben van Dop en de aannemer de firma Geelen Bouw, is het bouwen en het realiseren van het project geworden tot een feest.

Door je huis zelf te bouwen is het een onderdeel van jezelf geworden, waarbij het woonplezier optimaal is. Je hebt immers een huis gebouwd, geheel naar eigen inzicht.
Negen jaar na het ontstaan van het piramidewijkje is nog niemand van de bewoners verhuisd, wat op zich zeer uniek is.